Strona główna

Analityka Społeczna to kierunek łączący nowoczesne i interdyscyplinarne podejścia z obszaru nauk społecznych. Analityka Społeczna jest innowacyjną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną, zachodzące w jej obrębie zjawiska, procesy i zdarzenia, oddziałujące na kierunek i tempo zmian we współczesnym świecie.

Absolwent kierunku Analityka Społeczna jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych, w mediach, a także do pracy w roli niezależnego eksperta. Absolwent kierunku Analityka Społeczna będzie legitymował się  wiedzą umożliwiającą mu podjęcie pracy  jako doradca, autor diagnoz i prognoz społecznych, doradca i autor ekspertyz społeczno-kulturowych,  konsultant i koordynator projektów społecznych, specjalista ds. badań społecznych.

Po ukończeniu studiów absolwent Analityki Społecznej będzie mógł także rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwenta I stopnia otwarte będą studia podyplomowe i kursy dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim oraz innych uczelniach w kraju i zagranicą.

Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego

herb_2

Reklamy